Wszechnica Kultury Prawosławnej 2017/2018

Program Wszechnicy Kultury Prawosławnej – rok akademicki 2017/2018

Spotkanie z p. Anną Radziukiewicz, autorką książki „Bliski mi Wschód”.
23 października 2017 r., godz. 18.00

Akcja „Wisła” (1947) i jej znaczenie dla Kościoła prawosławnego w Polsce w przeszłości i współcześnie. 
dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk.
27 listopada 2017 r., godz. 18.00

Monaster św. Marii i Marty na św. Górze Grabarce; 70 lat życia i modlitwy. 
igumenia Hermiona (Szczur), przełożona Monasteru na Grabarce
28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00

Białorusini i Podlasie, prelekcja połączona z prezentacją książki: „Historia Białorusinów Podlasia”.
dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB.
29 stycznia 2018 r., godz. 18.00

Spowiedź i jej znaczenie w życiu człowieka. Praktyczny wymiar sakramentu.
biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku.
26 lutego 2018 r., godz. 18.00

Genealogia- „Korzenie rodzinne”.
Eugeniusz Siemieniuk, członek Towarzystwa Genealogicznego.
26 marca 2018 r., godz.18.00

Sekty jako zagrożenie dla współczesnego człowieka. 
ks. dr Andrzej Lewczak, Parafia prawosławna św. Marii Magdaleny w Warszawie.
30 kwietnia 2018 r., godz. 18.00

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny.

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.