CmindeSameba2

Delegacja Bractwa w Gruzji

W dniach 11-16 października delegacja Bractwa na czele z przewodniczącym Zarządu Głównego Bazylim Piwnikiem odwiedziła Gruzję. Głównym jej celem było zapoznanie się z obecną sytuacją Cerkwi gruzińskiej oraz nawiązanie kontaktów mogących w przyszłości zaowocować współpracą Bractwa z jedną z najstarszych Cerkwi lokalnych.
W toku wizyty delegacja odwiedziła ważne i historyczne miejsca, gdzie mogła pogłębić swoją wiedzę dotyczącą niełatwej historii gruzińskiego prawosławia. Członkowie Bractwa mieli możliwość uczestniczenia w nabożeństwach i obserwacji życia liturgicznego prawosławnych Gruzinów.
Wielkim przeżyciem była Boska Liturgia sprawowana przez Jego Świątobliwość Eliasza II, Patriarchę-Katolikosa Całej Gruzji w soborze Świętej Trójcy (Cminda Sameba) w Tbilisi. Stan zdrowia Patriarchy i względy bezpieczeństwa (m.in. zakaz fotografowania) nie pozwoliły na rozmowę z najstarszym ze zwierzchników lokalnych Cerkwi, ale z Bożą pomocą i przy wsparciu ludzi dobrej woli udało się zorganizować krótką audiencję, podczas której przewodniczący Bractwa wręczył patriarsze złoty Order św. św. Braci Sołuńskich – najwyższe odznaczenie Bractwa. Delegaci przekazali patriarsze braterskie pozdrowienia od zwierzchnika polskiej Cerkwi – metropolity Sawy. Patriarcha z radością wspomniał o bliskich i pełnych miłości kontaktach między naszymi Cerkwiami oraz udzielił swego arcypasterskiego błogosławieństwa.
Ostatniego dnia wizyty na ziemi gruzińskiej członkowie Bractwa odwiedzili metropolitę Nikozi Izajasza, który opowiedział o historii swojej katedry biskupiej, sięgającej V w. Duże wrażenie na delegatach zrobiły wspomnienia władyki z ostatnich lat – okresu wojny w Osetii Południowej w 2008 r. i jej następstw. W wyniku działań wojennych prawie doszczętnie został zniszczony ponad dziesięcioletni trud władyki – spłonęła z trudem odbudowana jedenastowieczna siedziba biskupa, studio animacji oraz posiadane środki transportu, m.in. autokar do przewozu dzieci. Podczas spotkania z biskupem Izajaszem poruszono temat wymiany uczniów i wymiany doświadczeń na polu edukacji (na zajęcia w szkole artystycznej prowadzonej przez władykę uczęszcza ponad 100 dzieci).
Wizytę delegacji Bractwa należy zaliczyć do udanych i, pokładając nadzieję w Bożej pomocy, do owocnych. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem świadomości naszych wiernych o prawosławiu w Gruzji i przyczyni się do zacieśnienia relacji cerkiewnych.