Cykl wykładów w ramach projektu „Między nami różnymi kulturami”

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, w ramach projektu „Między nami kulturami”, organizuje cykl prelekcji i wykładów w w wybranych kołach terenowych.

Zapraszamy się do zapoznania się z programem i uczestnictwa.

25.10.2017 r. Siemiatycze

sala przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. godz. 18.00

dr Marcin Abijski – ,,Prawosławny śpiew liturgiczny – bogactwo treści w różnorodności form. Bizantyjsko-ruskie paralele”

 

 

27.10. 2017 r. Kleszczele

Centrum Turystyki i Kultury Hładyszka, godz. 18.00

prof. Irena Matus – „Międzykulturowe oblicze Podlasia”

 

 

6.11.2017 r. Kleszczele

Centrum Turystyki i Kultury Hładyszka, godz. 17.00

dr Marcin Abijski – ,,Prawosławny śpiew liturgiczny – bogactwo treści w różnorodności form. Bizantyjsko-ruskie paralele”

 

 

19.11.2017 r. Suwałki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, godz. 11.00

prof. Antoni Mironowicz – „Początki prawosławia na terenach Polski-misja Cyryla i Metodego”

 

 

12.11.2017 r. Hajnówka

Hajnowski Dom Kultury, godz. 14:30

 Jerzy Kalina, projekcja filmu „Bieżeńcy” i spotkanie z reżyserem

                             

 

 

27.11.2017 r. Białystok

Centrum Kultury Prawosławnej, godz. 18.00

dr Grzegorz Kuprianowicz – „Akcja Wisła” i jej znaczenie dla kościoła prawosławnego w Polsce w przeszłości i współcześnie

 

 

28.11.2017 r. Kleszczele

Centrum Turystyki i Kultury Hładyszka, godz. 17.00

dr Grzegorz Kuprianowicz – „Akcja Wisła – geneza, realizacja, skutki oraz znaczenie dla Kościoła prawosławnego w Polsce”

 

 

29.11.2017 r. Siemiatycze

sala przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, godz. 18.00

dr Grzegorz Kuprianowicz – „Kim są Ukraińcy? – pochodzenie, rozmieszczenie, tożsamość