Wyniki konkursu na album Patronów Bractwa

        Bractwo Św. Św. Cyryla i Metodego Koło w Białymstoku przedkłada wyniki związane z konkursem na album Patronów Bractwa.

   Uroczyste rozdanie nagród połączone z wystawą prac przewidywane jest w miesiącu październiku, co zostanie odrębnie ogłoszone.

     Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na album pt. „Życie i działalność Świętych Cyryla i Metodego – pierwszych nauczycieli Słowian”

    Na konkurs nadesłano 25 prac w trzech kategoriach wiekowych, z czego 15 prac to albumy, 10 prac uznano za ikony.

Kat. I – wiek 7 – 9 lat

Kat II – wiek 10-12 lat

Kat III – wiek 13-16 lat

Komisja w składzie:

     przewodnicząca : Alina Mikołajczuk

     członek: o. ihumen Sergiusz (Matwiejczuk)

     członek: Helena Aleksiejuk

     członek: Nina Jaświłowicz-Daniluk

wyłoniła następujących laureatów:

Kat.I – I miejsce – Julia Winiewska, 9 lat, uczennica Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun – Ewa Siegień

kat. II – I miejsce –Antoni Romaniuk, 11 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun – Ewa Siegień

kat. II – II miejsce – Mateusz Cimoszuk, 12 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku opiekun – Ewa Siegień

kat. II – III miejsce – Dominika Piechowska, 11 lat, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach,

opiekun –Barbara Puczyńska

kat.III- I miejsce – Natalia Sawicka, 15 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku,

opiekun – Ewa Siegień

kat.III – II miejsce – Bartłomiej Misiejuk, 14 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, opiekun – Ewa Siegień

kat.III- II miejsce – Jakub Sirocki, 14 lat, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,

opiekun – Ewa Siegień

      Ze względu na znaczącą liczbę prac będących ikoną, a nie albumem – uwzględniając duży wkład pracy tych uczestników

i zaangażowanie, Komisja postanowiła przyznać po jednym wyróżnieniu w poszczególnych kategoriach:

kat.I – Julia Kajewska , 8 lat , uczennica Szkoły Podstawowej

nr 16 w Białymstoku,

opiekun Barbara Czurak

kat. II – Monika Aleksiejuk , 11 lat, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach,

opiekun Ewa Podgórzak

kat. III – Aleksandra Łukaszyk, 14 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 30 w Białymstoku,

opiekun Halina Szymaniuk

                            Przewodnicząca komisji konkursowej

                                         Alina Mikołajczuk