Cykl wykładów dr. Marcina Abijskiego na temat muzyki bizantyjskiej

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego organizuje cykl wykładów dr. Marcina Abijskiego pt. „Prawosławny śpiew liturgiczny. Bogactwo treści w różnorodności form. Bizantyjsko-ruskie paralele”. Wykłady mają na celu przybliżenie słuchaczom tradycyjnego bizantyjskiego śpiewu liturgicznego oraz jego śladów w tradycjach słowiańskich. Wykłady odbywać się będą w terenowych Kołach Bractwa. O datach informować będziemy na bieżąco.

Marcin Abijski wykład plakat-zmniejszony