FullSizeRender

Wykłady o Unii Brzeskiej w Terespolu i Siemiatyczach

22 lutego prof. Antoni Mironowicz wygłosił w Terespolu oraz Siemiatyczach wykłady dotyczące genezy i skutków Unii Brzeskiej.

Wykład w Terespolu, zainicjowany przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską połączony był z promocją książki „Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596”. W spotkaniu uczestniczył JE abp Abel, Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz lokalne duchowieństwo. Dzięki staraniom Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu oraz jego dyrektora – ks. prot. Jarosława Łosia, spotkanie odbyło się w centrum miasta, w bydynku biblioteki miejskiej. Sala była wypełniona po brzegi. Po słowie JE abp. Abla i wykładzie prof. Antoniego Mironowicza tematykę Unii Brzeskiej i związanych z nią problemów zreferował dr Krzysztof Mazur – współautor wspomnianej książki „Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596”.

Tego samego dnia prof. Antoni Mironowicz wygłosił wykład w Kole Terenowym Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Siemiatyczach. Dzięki gościnności ks. mitrata Bazylego Litwiniuka, spotkanie odbyło się w sali plebanii Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz licznie zgromadzonych słuchaczy, w spotkaniu uczestniczyło także lokalne duchowieństwo z dziekanem siemiatyckim – ks. mitratem Andrzejem Jakimiukiem na czele. Na zakończenie spotkania przewodnicząca siemiatyckiego Koła Bractwa Walentyna Sadowska serdecznie podziękowała profesorowi Antoniemu Mironowiczowi za poświęcony czas oraz poruszenie tak ważnego dla prawosławnej społeczności Podlasia zagadnienia.

Wykłady organizowane przez Bractwo św. św. Cyryla i Metodego są współfinansowane w ramach projektu Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego „Między nami – różnymi kulturami”.