Lesniewski3

Projekty Koła Bractwa w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością Koła Bractwa CiM w Lublinie. Lubelskie koło skrupulatnie dygitalizuje wszystkie swoje przedsięwzięcia, z których większość to bardzo ciekawe wykłady i spotkania. Pod poniższym linkiem można zapoznać się z tymi projektami oraz skorzystać z multimediów.

Działania Lubelskiego Koła Bractwa CiM