II prz. 10 ogólne

II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych w Sanoku

Z inicjatywy Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego Koła Terenowego w Sanoku, 25 września 2016 r. odbył się w cerkwi pw. Świętej Trójcy drugi już Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych. Formalnym organizatorem ze względów technicznych była tutejsza Parafia Prawosławna, ale praktycznie samo przygotowanie Przeglądu oraz jego organizacja realizowane były przez członków Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego – Koła w Sanoku. Największe zaangażowanie wykazała sekretarz naszego Koła Marianna Jara, która jest głównym motorem naszego przedsięwzięcia, począwszy od przygotowania projektu do końcowej fazy jego realizacji, łącznie z niezbędną przy tego typu imprezach konsultacją muzyczną.

W II Przeglądzie wzięło udział około 110 uczestników z naszego regionu. Występowały zespoły reprezentujące konfesje: prawosławną, grecko-katolicką i rzymsko-katolicką. Wystąpiło 8 zespołów: Parafialny Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Sanoku, Zespół Ludowy “Młoda Łopienka” z Cisnej, Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Kalnikowie,  Zespół “Łem My” z Komańczy, Zespół “Spiwanka” z Mokrego, Zespół Dziecięcy “Mareszka” z Parafii Prawosławnej w Bartnem, Zespół “Łehka Doriżka” z Ukrainy oraz istniejący już od ponad 44 lat zasłużony Zespół Pieśni i Tańca “Osławiany” z Mokrego.

Ponieważ przegląd odbywa się w okresie obchodów święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, które to święto jest drugim świętem parafialnym w naszej cerkwi, przegląd rozpoczyna tradycyjnie chór sanockiej parafii prawosławnej pieśnią “Wytaj nam Chreste Preswiatyj”. Następnie biorące udział w przeglądzie zespoły prezentowały przeważnie po trzy pieśni religijne do Przenajświętszej Trójcy, do Jezusa Chrystusa i do Przenajświętszej Bogurodzicy, w językach cerkiewno-słowiańskim, ukraińskim i polskim. Uczestnikami przeglądu były wszystkie pokolenia – od przedszkolaków nieznających jeszcze nut i śpiewających z pamięci do seniorów pamiętających jeszcze czasy przedwojenne. Przegląd zakończył się również tradycyjnie – pieśnią “Pływy switamy pisne lubowy” w wykonaniu wszystkich uczestników przeglądu, śpiewaną po ukraińsku i po polsku.

Głównym konferansjerem był proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Sanoku ks. mitrat Jan Antonowicz, który jest także opiekunem duchowym naszego Koła. Pomagało mu rodzeństwo Ola i Bogdan Marczakowie. Obecni byli też prawosławni duszpasterze: ks. mitrat Bazyli Zabrocki z Kalnikowa, dziekan ks. prot. Julian Fełenczak z Morochowa oraz ks. Marek Gocko z Komańczy. Każdy występujący w przeglądzie zespół otrzymał na pamiątkę ikonkę Podniesienia Krzyża Pańskiego.

Po odbyciu części koncertowej wszyscy uczestnicy przeglądu spotkali się na  poczęstunku w sanockiej restauracji “Bona”. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i każdy zespół prezentował tam świecki repertuar.

Starostwo Powiatowe w Sanoku dofinasowało nasz przegląd kwotą 3.500,00 zł. Pozostałe potrzebne nam środki  zbieramy wśród nieobojętnych sponsorów.

W naszym przekonaniu przegląd pieśni paraliturgicznych ma duże znaczenie dla naszego regionu. Przekazuje w pieśniach modlitwy do Boga, naszego Stwórcy, a jak powiedział św. Augustyn “kto śpiewa, dwa razy się modli”, a więc podwójnie dziękujemy Bogu za Jego łaski, niezależnie w jakim miejscu to robimy i w jakim czasie. Ponadto Przegląd daje możliwość przekazanie tradycji religijnych ze starszego pokolenia na młodsze i angażuje młodych do szukania Prawdy w chrześcijaństwie, niezależnie od pochodzenia narodowego.

Do zobaczenia więc za rok, w następnym trzecim już Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznych w Sanoku.

                                                                                                    Michał Gocko

Fotografie: Tomasz Sowa