Pokaz filmu „Monaster w Supraślu-wczoraj i dziś”

   W okresie Wielkiego Postu Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Koło w Białymstoku zaproponowało pokaz filmu p.t. „Monaster w Supraślu – wczoraj i dziś”. Obraz ten powstał dzięki staraniom Monasteru p.w. Najświętszej Marii Panny w Supraślu w 2015 roku, a jego autorem był Roman Wasiluk.

      Projekcja dzieła filmowego trwającego prawie dwie godziny odbyła się dnia 12 kwietnia 2016 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Przybył na nią opiekun duchowy ihumen Sergiusz, który wchodzi też w skład braci monasterskiej właśnie w Supraślu. Nie mógł niestety przybyć autor R. Wasiluk, gdyż w tym momencie przygotowywał kolejny film związany z Monasterem, tym razem dotyczący fresków.

      Obraz filmowy sięga do historii powstania Monasteru w Supraślu tj. jego przeprowadzce z Gródka;  następnie mówi o organizacji życia monastycznego w nowym miejscu i rozkwicie tego ośrodka tak pod względem duchowym, jak i szerokim wręcz oddziaływaniu na znaczny obszar ówczesnej Rzeczypospolitej. Przechodzi historycznie poprzez okres zniewolenia unickiego, a także różnorakie dzieje na przestrzeni wieków do momentu początku lat 20- tych XX wieku. W tym już okresie nowa polska władza administracyjna nie widzi potrzeby istnienia Monasteru, przynajmniej w układzie prawosławnym.

     Następuje kolejny ciężki  okres przywracania więzi z Cerkwią prawosławną poprzez tworzenie życia parafialnego i jego umacnianie. Odbywa się to z wielkimi trudnościami, a ciosem kolejnym jest wysadzenie Cerkwi NMP w okresie II wojny światowej. Z różnymi kolejami losu społeczność prawosławna skupiona w parafii supraskiej trwa do 1984 roku, a proboszczami w tym okresie byli o. Aleksy Mularczyk i o. Aleksander Makal. We wspomnianym 1984r. staraniem obecnego Metropolity J. Em. Sawy udaje się odzyskać terytorium monasterskie i rozpocząć fizyczną jego odbudowę.

      Film wskazuje także na inne elementy niepodzielnie związane z Monasterem, jak chociażby piśmiennictwo, czy też śpiew – zwłaszcza w transkrypcji irmołogionu supraskiego.

     Na zakończenie pokazu, wywiązała się dyskusja, w której zwrócono m.in. uwagę na fakt kolejnych pozytywnych zmian na terenie Monasteru w stosunku do prezentowanego obrazu, który to przecież powstał zupełnie niedawno. Poruszono także aspekty historyczne związane z niektórymi trudnymi momentami w życiu tego zasłużonego ośrodka Prawosławia.

        Ogólnie – zebrani z zadowoleniem przyjęli ten pokaz filmowy i informacje w nim zawarte.

                                    Przewodniczący zarządu Koła białostockiego

                                                    Aleksy Mularczyk