biała niedziela 20160306_165544

Integracyjne spotkanie rodzinne „Biała Niedziela”

6 marca br. w Kalnikowie z inicjatywy przemyskiego koła Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego  obyło się integracyjne spotkanie rodzinne  „Biała Niedziela”. Przemyskie koło bractwa podjęło się realizacji tego wielkiego i szlachetnego przedsięwzięcia od strony organizacyjnej. Nieocenioną pomoc  zaoferował Pan doktor Sylwester Grabas – członek bractwa, który  zaangażował lekarzy wolontariuszy, ratowników medycznych oraz całą obsługę medyczną tego wielkiego przedsięwzięcia.  Przemyskie koło bractwa zadbało  szczegółowo o realizację tego zadania, pozyskując także sponsorów. Nad realizacją całości zadania czuwał opiekun duchowny ks. prot.  Jerzy Mokrauz oraz Pani Prezes Anna Drozd – przewodnicząca Koła wraz z Panią Eugenią Nazar – księgową. Do współpracy zostały zaproszone lokalne stowarzyszenia: „Kalników Moja Mała Ojczyzna”- na czele z prezesem Bogdanem Sadowym, „Bliżej Siebie”- pod przewodnictwem Renaty Sydorów, sołtys Kalnikowa Artur Pukas. Do przedsięwzięcia aktywnie włączył się także Ks. mitrat  Bazyli Zabrocki dziekan okręgu przemyskiego i proboszcz miejscowej parafii. Dzięki uprzejmości dyrektora Stanisława Kalawskiego spotkanie odbyło się w  Zespole Szkół im. dr.Bolesława Orzechowicza w Kalnikowie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych mieszkańców miejscowości. W wyznaczonych gabinetach udzielane były bezpłatne porady i konsultacje w zakresie medycyny: rodzinnej, ortopedycznej, pediatrycznej, stomatologicznej, związane z rehabilitacją ruchową, logopedyczne,  pomiar poziomu ciśnienia krwi, cukru oraz  przesiewowe badania dzieci i młodzieży.

Na sali głównej odbywał się instruktaż udzielania pierwszej pomocy, połączony z praktycznymi ćwiczeniami dla wszystkich zainteresowanych. Po instruktażu dzieci oraz młodzież wzięli udział w przygotowanym przez ratowników konkursie z zakresu ratownictwa medycznego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz okolicznościowe upominki. Dorośli mogli zdobywać nagrody w konkursie kulinarnym przygotowanym przez ks. Jerzego Mokrauza. W tym czasie dzieci korzystały z kreatywnych zajęć oraz konkursów w specjalnie przygotowanej i odpowiednio zaopatrzonej kulinarnie sali, pełnej słodkości, owoców i napoi. Dla wszystkich uczestników przygotowano także poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, który był miejscem wzajemnej integracji.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się losowanie atrakcyjnych nagród spośród wszystkich uczestników, którzy korzystali z porad specjalistów.  Zwieńczeniem było rozdanie „Dyplomów Doktora Judyma” dla obsługi medycznej oraz wspólne podziękowania  dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.