FullSizeRender

Życie monastyczne w Rzeczypospolitej

Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Białystok 2001, Red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik

„(…)treści opublikowanych artykułów ukazują (…) nie tylko na duchowy, religijny czy organizacyjny wymiar monastycyzmu. Ujawniają one również styk niezwykle płodnych poznawczo zagadnień społecznych (ogniskujących się np. w problemie ktitorstwa); odsłaniają meandry współżycia międzywyznaniowego; wreszcie prezentują różnorodność funkcji kulturowych związanych z działalnością monasterów. (…) Opracowanie stanowi ważny wkład do poznania dziejów nie tylko monastycyzmu, ale także prawosławia i-szerzej-duchowości, religijności i kultury znacznej części mieszkańców Państwa Polskiego w jego historycznych formach i granicach-aż po dzień dzisiejszy.”

prof. Jerzy Urwanowicz