FullSizeRender

Szkolnictwo Prawosławne w Rzeczypospolitej

Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, Białystok 2002, Red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik

Autorzy z powodzeniem zrealizowali postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad szkolnictwem prawosławnym w Rzeczypospolitej i uczynili to w sposób kompetentny, na drodze rzetelnego wysiłku badawczego. Zwraca uwagę podjęcie przez autorów artykułów problemów spornych i drażliwych. Autorzy opracowania nie wahają się stawiać śmiałych hipotez, polemizować z przyjętymi w nauce tezami i ustaleniami. Swoje stanowisko udowadniają w oparciu o materiały źródłowe i znane opracowania. To śmiałe podejście do badań łączą z dobrze opanowanym warsztatem naukowym. Recenzowane materiały pokonferencyjne zawierają duże walory poznawcze, ujmujące całościowo zagadnienie od aspektów teologicznych po historyczne. Publikowane artykuły charakteryzują się rzetelnością opracowania oraz interesującym sposobem ujęcia tematyki. W rezultacie powstało opracowanie nowatorskie, dostarczające nam wielu nieznanych faktów historycznych. Praca stanowi ważny wkład w poznaniu dziejów szkolnictwa prawosławnego w Rzeczypospolitej,

Ks. prof. dr hab. Marian Bendza