amfil

Święty Amfilochiusz z Poczajowa

Święty Amfilochiusz z Poczajowa, Białystok-Rzeszów 2012

Św. Amfilochiusz z Poczajowa to drugi, obok doskonale wszystkim znanego św. Iowa, patron Ławry Poczajowskiej. W książce, z której dochód przeznaczony jest na potrzeby parafii pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari w Rzeszowie, opisany jest żywot świętego, jak też świadectwa cudownych uzdrowień, jakie miały miejsce dzięki jego wstawiennictwu. Na końcu książki zamieszczono akatyst do św. Amfilochiusza w języku cerkiewnosłowiańskim.