Wykład „Przygotowanie i Proskomidia. Wstęp do św. Liturgii”

31 stycznia 2016 r. o godz. 12 w Sali parafialnej przy ul. Narutowicza 46 w Łodzi odbył się wykład ks. Jakuba Dmitruka „Przygotowanie i Proskomidia. Wstęp do Św. Liturgii”. Ojciec Jakub w bardzo ciekawy i przystępny sposób objaśnił nam znaczenie i symbolikę przygotowań oraz Proskomidię poprzedzających św. Liturgię odprawianą w Cerkwi. Na prośbę zebranych na prelekcji uczestników spotkania tematyka związaną ze Św. Liturgią będzie kontynuowana w terminach późniejszych. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób, w tym osoby innego wyznania.