Promocja tomiku wierszy „Płoń świeco życia”

         Wśród członków Bractwa św. św. Cyryla i Metodego są ludzie o różnych zainteresowaniach i talentach. Takim też okazał się członek Koła Bractwa w Ełku Paweł Kateszczenko. Od paru lat pisze wiersze, które okazały się na tyle bogate w swej treści, że doczekały się wydania książkowego. Opieki w tym miejscu podjęło się Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, pod którego auspicjami wydano tomik pod tytułem „Płoń świeco życia”.

      Swój debiut poetycki polegający na prezentacji tej książki – staraniem Kół Bractwa z Ełku oraz Białegostoku miał dnia 15 stycznia 2016 roku. Wpierw w Szkole Niepublicznej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, a następnie w Centrum Kultury Prawosławnej spotkaliśmy się z autorem i mieliśmy możliwość nabycia opisywanej książki. Należy dodać, że cel na który zbierano fundusze był bardzo szczytny i chwalebny. Miały one mianowicie być przeznaczone na rozbudowę budynku Cerkwi w Ełku, poprzez wzbogacenie jej o kopuły nadające tak charakterystyczne dla prawosławia, na naszym terenie walory.

      W związku z tym, proboszcz parafii ełckiej o. Łukasz Ławreszuk przybliżył nam plany z tym związane, przekazał też szeroko informacje o życiu parafialnym.

      Sam autor wierszy opowiedział o sobie, odczytał niektóre wiersze z prezentowanego tomu oraz nowe – dopiero co powstałe. Zebrani ze wzruszeniem wysłuchali tej poezji, gdyż wiersze te były nam bliskie, łatwo „wpadające w ucho” i znajdujące swe miejsce ”w sercu”.

       Książka ta jest dostępna w Bractwie św. św. Cyryla i Metodego i mamy nadzieję, że będziemy mieli też możliwość zapoznania się z następnym wydaniem poezji p. Pawła.

 

                                    Przewodniczący zarządu Koła w Białymstoku

 

                                                   Aleksy Mularczyk

20160115_185808 (1)

20160115_185924SDC14637