Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich

W czwartek 14 stycznia 2016 r, społeczność Lublina spotkała się na wspólnym kolędowaniu. W centrum kongresowym zebrało się grubo ponad 600 osób, by wysłuchać kolęd wschodniosłowiańskich. O tym, jak to była udana impreza kulturalna i duchowa najlepiej świadczy fakt, iż cała publiczność podziękowała wykonawcom owacją na stojąco. Po koncercie w foyer Centrum Kongresowego odbył się skromny poczęstunek, w czasie którego lubelskie koło Bractwa świętych Cyryla i Metodego w ramach ogólnopolskiej akcji Bractwa „Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu” kwestowało na rzecz pomocy dla mieszkańców obwodów Donieckiego i Ługańskiego we wschodniej Ukrainie, dotkniętych wojną. Udało się zebrać blisko 1800 zł, za które wszystkim szczodrym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Za zebrane środki zostaną zakupione dary, które w kolejnym już transporcie zostaną wysłane przez Bractwo do potrzebujących w Donbasie, w szczególności osób starszych, matek i dzieci. Koncert zorganizowali: Koło Terenowe w Lublinie Bractwa świętych Cyryla i Metodego, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.

Szczegóły:

http://orthodox.fm/wieczor-koled-wschodnioslowianskich/

http://orthodox.fm/galeria-z-wieczoru-koled/

http://orthodox.fm/siostry-z-turkowic-spiewaly-koledy-w-lublinie/

http://orthodox.fm/koncert-choru-katedralnego-w-lublinie/

http://orthodox.fm/12869-2/

http://orthodox.fm/filmy-z-wieczoru-koled-wschodnioslowianskich/